เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย(1) 2 3 4 ... 14 »


#1 แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 11/4 15:01:59
เนื่องด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
อาคารด้านหลัง ชั้นที่ ๕ ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐
จึงขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน แห่งใหม่ ดังนี้
๑. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ๐๕๔-๗๑๖๓๘๓
๒. กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ๐๕๔-๗๑๖๓๘๔
๓. กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ๐๕๔-๗๑๖๓๘๔
๔. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๐๕๔-๗๑๖๓๘๕
๕. งานบริหารทั่วไป ๐๕๔-๗๑๖๓๘๕

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_11_04_14_28_21.pdf ขนาด: 47.76 KB; Hits: 38


#2 แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน จ.น่าน ตามพรบ.รายจ่ายงบประมาณ ปี 2559
aroonrat ตั้งกระทู้เมื่อ: 9/22 15:27:15
เรียนผู้อำนายการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งรายการงบลงทุนปี2559 รายละเอียดตามfile หนังสือแนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานก่อสร้างและงานพัสดุ)จะได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซ์ื้อจัดจ้าง ต่อไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน
22 กย.58


#3 การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากนาย
niti.y ตั้งกระทู้เมื่อ: 9/10 11:36:37
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากนาย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


#4 เตือนภัยจากการดื่มนมกล่อง UHT
niti.y ตั้งกระทู้เมื่อ: 9/9 10:44:59
จากกรณีรายงานของโรงเรียนเมืองลี ตำบลปิงหลวง พบว่านมโรงเรียนที่รับแจกมานั้นบูด ทั้งๆที่ยังไม่หมดอายุ
นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงได้สั่งการ ตามรายละเอียดในไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_09_09_10_19_34.pdf ขนาด: 82.76 KB; Hits: 207


#5 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 8/24 11:24:51
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมของทุกจังหวัด และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่นๆ ด้วย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_08_24_11_10_17.pdf ขนาด: 220.30 KB; Hits: 51


#6 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 8/11 10:15:01
เรียน ผอก.รพ.ทุกแห่ง

สสจ.น่าน ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ วิธีตลาดและวิธีประกวดราคา และค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ทุกโรงพยาบาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ งานบริหารทั่วไป (รพ.ละ 2 คน) 15 แห่ง รวม 30 คน
2. เฉพาะ รพร.ปัว/รพ.ท่าวังผา/รพ.เวียงสา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุชันสูตร (รพ.ละ 2 คน) รวม 6 คน
3. เฉพาะ รพ.น่าน หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านวัสดุการแพทย์ รวม 2 คน
4. จนท.สสจ.น่าน 10 คน
5. เจ้าหน้าที่การเงิน ทุกแห่ง รวม 15 คน
รวม 65 คน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150811_091753.pdf ขนาด: 185.03 KB; Hits: 84


#7 การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 และคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
winnie ตั้งกระทู้เมื่อ: 8/6 12:09:50
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่1และ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1


#8 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็คทรอนิกส์และบริหารความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุฯ สำหรับผู้บริหาร
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 7/28 15:22:18
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็คทรอนิกส์และการบริหารความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_07_28_14_26_51.pdf ขนาด: 1,625.36 KB; Hits: 91


#9 ** (เปลี่ยนแปลงสถานที่) เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดฯ
winnie ตั้งกระทู้เมื่อ: 7/16 17:20:39
** เปลี่ยนแปลงสถานที่จาก วัดภูมินทร์ เป็น บริเวณข่วงเมืองน่าน **

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมถ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ จำนวน 76,496 กอง กองบุญละ 11,000 บาท (1 กองบุญ = 1 ตู้ยา) เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุสามเณร อันเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาวะเบื้องต้นของพระภิกษุสามเณรและประชาชนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

โดยจังหวัดน่าน กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดน่าน มีวัดทั้งหมด 422 วัด มีผู้บริจาคแล้ว จำนวน 23 วัด คงเหลือขอรับบริจาคอีก 399 วัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และสำนักงานจังหวัดน่าน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดน่าน ได้บริจาคปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลฯ เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาค

- จำนวน 100 บาท ได้รับใบเสร็จรับเงิน จากมูลนิธิฯ

- จำนวน 1,000 บาท ได้รับใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบุญ จากมูลนิธิฯ

- จำนวน 11,000 บาท ได้รับใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนาบุญ และสลักชื่อในตู้ยาสามัญประจำวัด จากมูลนิธิฯ

โดยแจ้งนามเจ้าภาพร่วมสมทบกองทุนผ้าป่ามหากุศลฯ ได้ที่ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-710190 ต่อ 114 หรือ 115 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อรวบรวมและแจ้งยอดบริจาคให้เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ จำนวน 99 กองบุญ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ:


pdf ข่าวทอดผ้าป่าทำบุญถวายตู้ยา.pdf ขนาด: 94.67 KB; Hits: 73
pdf เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล.pdf ขนาด: 94.67 KB; Hits: 62

jpg  แผ่นพับประชาสัมพันธ์.jpg (753.21 KB)
6_55a86ebff1b25.jpg 1280X912 px

jpg  หน้าที่ 2.jpg (787.53 KB)
6_55a86ecef1e92.jpg 1280X912 px

jpg  2015-07-17_093631.jpg (77.38 KB)
6_55a88047da7fa.jpg 360X533 px


#10 แนวทางการเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ และฎีกา350
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 7/10 15:53:56
สสจ.น่าน ขอส่งแนวทางการเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ และฎีกา 350 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150710_155021.pdf ขนาด: 92.39 KB; Hits: 85


#11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม e-market และ e-bidding
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 7/7 15:21:18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอเชิญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ (รพช.ละ 4 คน) (สสอ.ละ 2 คน) เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-market และ e-bidding ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ส่งใบตอบรับทาง winscp กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ชื่อโฟล์เดอร์ อบรม 20 กค 58 เท่านั้น ใช้ไฟล์ word เท่านั้น รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายนี้

ไฟล์แนบ:


pdf 20150707_150927.pdf ขนาด: 185.02 KB; Hits: 57


#12 ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมปี 2557-2558
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 5/15 16:27:00
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะจัดประชุมเพื่อหารือ และซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดให้มีการประชุมในอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(เชิญ ทุกโรงพยาบาลชุมชน)
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ การแพทย์
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ ไฟฟ้า ยานพาหนะ ก่อสร้าง ฯ
ข้อ 2 และ 3 เชิญเฉพาะ
1. รพร.ปัว
2. รพ.บ้านหลวง
3. รพ.เฉลิมพระเกียรติ
4. รพ.เชียงกลาง
5. รพ.ท่าวังผา
6. รพ.ทุ่งช้าง
7. รพ.นาหมื่น
8. รพ.เวียงสา
9. รพ.สองแคว

ไฟล์แนบ:


pdf 20150515_161252.pdf ขนาด: 33.30 KB; Hits: 82


#13 ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคลังข้อมูลระดับจังหวัด
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 5/14 9:15:55
เรียน ผอ.รพท.น่าน/ ผอ.รพช.ทุกแห่ง/ สสอ.ทุกแห่ง

ตามที่ สสจ.น่าน ได้แจ้งแผนเรื่องการจัดทำคลังข้อมูลระดับจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ในการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคลังข้อมูลระดับจังหวัด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


#14 กำชับการรักษาความปลอดภัยของการอยู่เวรรักษาพยาบาล
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 5/8 11:10:25
สสจ.น่าน ขอกำชับให้สถานบริการทุกแห่ง มีการรักษาความปลอดภัยของการอยู่เวรรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


#15 ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 4/10 15:18:40
ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรมหาวิหาร

ไฟล์แนบ:


pdf 20150410_151131.pdf ขนาด: 107.12 KB; Hits: 118


#16 ส่งเอกสารเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 สมาชิกหน่วยงาน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/10 9:09:04
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จะได้จัดส่งเอกสารปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 ของสมาชิกหน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการหรือผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่หน่วยงานมอบหมายให้มารับได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้นำส่งให้สมาชิกในหน่วยงานต่อไป ฯลฯ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_10_09_02_50.pdf ขนาด: 275.77 KB; Hits: 466


#17 เชิญชวนลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/9 16:31:13
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 25 ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_09_15_37_37.pdf ขนาด: 112.87 KB; Hits: 108


#18 สหกรณ์ฯประกาศ หยุดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/9 9:26:40
ประกาศจาก สหกรณ์ฯ จะหยุดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_09_08_47_01.pdf ขนาด: 136.08 KB; Hits: 81


#19 Re: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/3 14:17:58
รายชื่อ เพิ่มเติม


#20 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/2 18:06:45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายนี้ รวม 31 คน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150202_180022.pdf ขนาด: 328.46 KB; Hits: 119 บน
(1) 2 3 4 ... 14 »