เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย(1) 2 3 4 ... 15 »


#1 ขอเชิญประชุม การส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย จ.ลำปาง
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/21 14:44:15
ด้วย สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 1 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กำหนดประชุม ตามกิจกรรมในโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2559 ณ สถานบันการพละศึกษา วิทยาเขตลำปาง นั้น
เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอเชิญท่าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ เบิกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ:


pdf เชิญประชุม ลำปาง28-30มค59.pdf ขนาด: 454.29 KB; Hits: 94


#2 ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/21 14:43:08
เรียน ผอก.รพ.น่าน ผอก.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง
สสจ.น่าน ขอรับการสนับสนุน รถราชการ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายนี้

ไฟล์แนบ:


pdf ขอสนับสนุนรถยนต์.pdf ขนาด: 50.17 KB; Hits: 65


#3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน" ครั้งที่ ๖
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/13 14:56:46
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, เทศบาลเมืองน่าน และโรงแรมพูคาน่านฟ้า
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน" ครั้งที่ ๖
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๗.๐๐ น.
ณ ข่วงเมืองน่าน

รายละเอียดและใบสมัครตามไฟล์แนบ


#4 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากรใน สสจ. (เพิ่มเติมไฟล์ .doc)
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/8 15:51:57
สสจ.น่าน ขอนำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน และ หัวหน้ากลุ่มงาน ใน สสจ.น่าน

* สำหรับท่านที่ต้องการไฟล์ word เพื่อนำไปพิมพ์ต่อ กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ "แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ2559.rar" แล้วทำการแตกไฟล์เป็น .doc ก่อนแก้ไขนะครับ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


#5 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน บ้านห้วยไฮ หมู่ 14 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/8 10:32:49
ทีมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลน่าน อำเภอภูเพียง ร่วมกับกองร้อยตชด.324 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลฝายแก้ว จังหวัดน่าน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ หมู่ 14 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559


#6 การปฏิบัติงานบินถ่ายภาพทางอากาศ
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/25 14:30
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
กรมแผนที่ทหาร จะดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 31 ธ.ค. 58 จึงขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_12_25_14_18_04.pdf ขนาด: 72.48 KB; Hits: 58


#7 แก้ไขเพิ่มเติม tamplate ยุทธ2 Goal 1 KPI 2 จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมิน DHS+DC+TB
winnie ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/21 14:07
แก้ไขเพิ่มเติม tamplate ยุทธ2 Goal 1 KPI 2 จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมิน DHS+DC+TB


#8 ขอแก้ไขเพิ่มเติม template ยุทธ์ 1
chinarom ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/21 14:00
แก้ไขเพิ่มเติม template ยุทธ์ 1 goal 1 หัวข้อ 14. Small success

ไฟล์แนบ:


pdf template 59 ยุทธ1 แก้ไข 21 ธค.58.pdf ขนาด: 215.01 KB; Hits: 17


#9 template แผนปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม template ยุทธ์ 1,2)
aroonrat ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/18 17:45
template แผนปี2559 และตัวชี้วัดองค์กร

ไฟล์แนบ:


pdf template 59 ยุทธ1.pdf ขนาด: 1,391.09 KB; Hits: 96
pdf Template 59 ยุทธฯ 2.pdf ขนาด: 1,388.14 KB; Hits: 59
pdf template 59 ยุทธฯ 3.pdf ขนาด: 904.38 KB; Hits: 50
rar รวมKPIน่านปี59_18ธค58.rar ขนาด: 40.01 KB; Hits: 54


#10 แจ้งจัดสรรงบดำเนินงาน สำหรับ สสอ.และคปสอ.
aroonrat ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/3 11:59
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
สสจ.น่านขอแจ้งจัดสรรงบปี2559ตามfile แนบ

เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือแจ้งจัดสรรงบ สสอ..pdf ขนาด: 1,635.56 KB; Hits: 178


#11 แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/11/4 15:01
เนื่องด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
อาคารด้านหลัง ชั้นที่ ๕ ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐
จึงขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน แห่งใหม่ ดังนี้
๑. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ๐๕๔-๗๑๖๓๘๓
๒. กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ๐๕๔-๗๑๖๓๘๔
๓. กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ๐๕๔-๗๑๖๓๘๔
๔. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๐๕๔-๗๑๖๓๘๕
๕. งานบริหารทั่วไป ๐๕๔-๗๑๖๓๘๕

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_11_04_14_28_21.pdf ขนาด: 47.76 KB; Hits: 47


#12 แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน จ.น่าน ตามพรบ.รายจ่ายงบประมาณ ปี 2559
aroonrat ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/9/22 15:27
เรียนผู้อำนายการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งรายการงบลงทุนปี2559 รายละเอียดตามfile หนังสือแนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานก่อสร้างและงานพัสดุ)จะได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซ์ื้อจัดจ้าง ต่อไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน
22 กย.58


#13 การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากนาย
niti.y ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/9/10 11:36
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามปากนาย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


#14 เตือนภัยจากการดื่มนมกล่อง UHT
niti.y ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/9/9 10:44
จากกรณีรายงานของโรงเรียนเมืองลี ตำบลปิงหลวง พบว่านมโรงเรียนที่รับแจกมานั้นบูด ทั้งๆที่ยังไม่หมดอายุ
นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงได้สั่งการ ตามรายละเอียดในไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_09_09_10_19_34.pdf ขนาด: 82.76 KB; Hits: 217


#15 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/8/24 11:24
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมของทุกจังหวัด และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่นๆ ด้วย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_08_24_11_10_17.pdf ขนาด: 220.30 KB; Hits: 58


#16 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/8/11 10:15
เรียน ผอก.รพ.ทุกแห่ง

สสจ.น่าน ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ วิธีตลาดและวิธีประกวดราคา และค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ทุกโรงพยาบาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ งานบริหารทั่วไป (รพ.ละ 2 คน) 15 แห่ง รวม 30 คน
2. เฉพาะ รพร.ปัว/รพ.ท่าวังผา/รพ.เวียงสา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุชันสูตร (รพ.ละ 2 คน) รวม 6 คน
3. เฉพาะ รพ.น่าน หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านวัสดุการแพทย์ รวม 2 คน
4. จนท.สสจ.น่าน 10 คน
5. เจ้าหน้าที่การเงิน ทุกแห่ง รวม 15 คน
รวม 65 คน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150811_091753.pdf ขนาด: 185.03 KB; Hits: 92


#17 การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 และคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
winnie ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/8/6 12:09
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่1และ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1


#18 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็คทรอนิกส์และบริหารความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุฯ สำหรับผู้บริหาร
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/7/28 15:22
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็คทรอนิกส์และการบริหารความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_07_28_14_26_51.pdf ขนาด: 1,625.36 KB; Hits: 97


#19 ** (เปลี่ยนแปลงสถานที่) เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดฯ
winnie ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/7/16 17:20
** เปลี่ยนแปลงสถานที่จาก วัดภูมินทร์ เป็น บริเวณข่วงเมืองน่าน **

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมถ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ จำนวน 76,496 กอง กองบุญละ 11,000 บาท (1 กองบุญ = 1 ตู้ยา) เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุสามเณร อันเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาวะเบื้องต้นของพระภิกษุสามเณรและประชาชนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

โดยจังหวัดน่าน กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดน่าน มีวัดทั้งหมด 422 วัด มีผู้บริจาคแล้ว จำนวน 23 วัด คงเหลือขอรับบริจาคอีก 399 วัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และสำนักงานจังหวัดน่าน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดน่าน ได้บริจาคปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลฯ เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาค

- จำนวน 100 บาท ได้รับใบเสร็จรับเงิน จากมูลนิธิฯ

- จำนวน 1,000 บาท ได้รับใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบุญ จากมูลนิธิฯ

- จำนวน 11,000 บาท ได้รับใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนาบุญ และสลักชื่อในตู้ยาสามัญประจำวัด จากมูลนิธิฯ

โดยแจ้งนามเจ้าภาพร่วมสมทบกองทุนผ้าป่ามหากุศลฯ ได้ที่ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-710190 ต่อ 114 หรือ 115 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อรวบรวมและแจ้งยอดบริจาคให้เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ จำนวน 99 กองบุญ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ:


pdf ข่าวทอดผ้าป่าทำบุญถวายตู้ยา.pdf ขนาด: 94.67 KB; Hits: 82
pdf เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล.pdf ขนาด: 94.67 KB; Hits: 72

jpg  แผ่นพับประชาสัมพันธ์.jpg (753.21 KB)
6_55a86ebff1b25.jpg 1280X912 px

jpg  หน้าที่ 2.jpg (787.53 KB)
6_55a86ecef1e92.jpg 1280X912 px

jpg  2015-07-17_093631.jpg (77.38 KB)
6_55a88047da7fa.jpg 360X533 px


#20 แนวทางการเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ และฎีกา350
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/7/10 15:53
สสจ.น่าน ขอส่งแนวทางการเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ และฎีกา 350 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150710_155021.pdf ขนาด: 92.39 KB; Hits: 90 บน
(1) 2 3 4 ... 15 »