เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย(1) 2 3 4 ... 14 »


#1 แนวทางการเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ และฎีกา350
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 7/10 15:53:56
สสจ.น่าน ขอส่งแนวทางการเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ และฎีกา 350 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150710_155021.pdf ขนาด: 92.39 KB; Hits: 74


#2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม e-market และ e-bidding
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 7/7 15:21:18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอเชิญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ (รพช.ละ 4 คน) (สสอ.ละ 2 คน) เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-market และ e-bidding ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ส่งใบตอบรับทาง winscp กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ชื่อโฟล์เดอร์ อบรม 20 กค 58 เท่านั้น ใช้ไฟล์ word เท่านั้น รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายนี้

ไฟล์แนบ:


pdf 20150707_150927.pdf ขนาด: 185.02 KB; Hits: 48


#3 ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมปี 2557-2558
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 5/15 16:27:00
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะจัดประชุมเพื่อหารือ และซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดให้มีการประชุมในอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(เชิญ ทุกโรงพยาบาลชุมชน)
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ การแพทย์
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ ไฟฟ้า ยานพาหนะ ก่อสร้าง ฯ
ข้อ 2 และ 3 เชิญเฉพาะ
1. รพร.ปัว
2. รพ.บ้านหลวง
3. รพ.เฉลิมพระเกียรติ
4. รพ.เชียงกลาง
5. รพ.ท่าวังผา
6. รพ.ทุ่งช้าง
7. รพ.นาหมื่น
8. รพ.เวียงสา
9. รพ.สองแคว

ไฟล์แนบ:


pdf 20150515_161252.pdf ขนาด: 33.30 KB; Hits: 74


#4 ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 4/10 15:18:40
ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรมหาวิหาร

ไฟล์แนบ:


pdf 20150410_151131.pdf ขนาด: 107.12 KB; Hits: 109


#5 ส่งเอกสารเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 สมาชิกหน่วยงาน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/10 9:09:04
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จะได้จัดส่งเอกสารปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 ของสมาชิกหน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการหรือผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่หน่วยงานมอบหมายให้มารับได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้นำส่งให้สมาชิกในหน่วยงานต่อไป ฯลฯ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_10_09_02_50.pdf ขนาด: 275.77 KB; Hits: 462


#6 เชิญชวนลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/9 16:31:13
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 25 ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_09_15_37_37.pdf ขนาด: 112.87 KB; Hits: 104


#7 สหกรณ์ฯประกาศ หยุดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/9 9:26:40
ประกาศจาก สหกรณ์ฯ จะหยุดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_09_08_47_01.pdf ขนาด: 136.08 KB; Hits: 75


#8 Re: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/3 14:17:58
รายชื่อ เพิ่มเติม


#9 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/2 18:06:45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายนี้ รวม 31 คน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150202_180022.pdf ขนาด: 328.46 KB; Hits: 115


#10 Re: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/26 10:07:08
เพิ่มชื่อ เปตองแล้วครับ


#11 Re: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/23 19:21:32
รายชื่อแก้ไขแล้ว เพิ่มบาสให้แล้วครับ


#12 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/23 13:11:21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2558
รายชื่อและยานพาหนะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไฟล์แนบ:


pdf 20150123_122326.pdf ขนาด: 125.18 KB; Hits: 122
rar รายชื่อไปแพร่.rar ขนาด: 19.04 KB; Hits: 88


#13 ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ เขต 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/14 13:48:53
เพื่อให้การเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ เขต 1 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ ผู้มีรายชื่อ ตามแนบท้ายนี เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามวันและเวลาที่กำหนดแนบท้ายนี้ ( นักกีฬาบาสเกตบอล ชาย/หญิง จะส่งรายละเอียดตามมาภายหลัง)

ไฟล์แนบ:


pdf 20150114_134516.pdf ขนาด: 173.40 KB; Hits: 258


#14 รายงานการประชุม จัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัด ปี 2558
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/14 13:34:01
สสจ.น่าน ขอส่งรายงานการประชุม เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2558 ซึ่งประชุมวันที่ 12 มค. 2558 ที่ผ่านมา


#15 ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/12 16:16:40
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จะได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ประจำปี 2558 โดยให้สมาชิกทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ เพื่อทดแทนคณะกรรมการดำเนินการที่หมดวาระ จำนวน 8 คน
เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในหน่วยงานที่มีสิทธิ์เลือกตั้งของท่านส่งมายังสหกรณ์ฯ

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรุณาส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
เพื่อจะได้จัดทำบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ประจำปี 2558 ต่อไป


#16 ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/5 12:35:38
สสจ.น่านขอเชิญผู้มีรายชื่อ ตามแนบท้าย 30 คน เข้าร่วมทดสอบสมรรรถภาพทางกาย ในวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกรีฑาอาวุโส จังหวัดน่าน ประจำปี 2558

ไฟล์แนบ:


rar รายชื่อ.rar ขนาด: 13.04 KB; Hits: 72
pdf 2015_01_05_15_20_13.pdf ขนาด: 43.47 KB; Hits: 62


#17 ขอเชิญประชุมร่วม 3 คณะ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/12/29 13:39
ขอเชิญคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังฯ คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการร่วมด้านยาและเวชภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประชุม เพื่อหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วม ประจำปี 2558 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน ตามไฟล์แนบท้ายนี้

ไฟล์แนบ:


pdf fin255710334.pdf ขนาด: 127.08 KB; Hits: 130


#18 ประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๗ (แก้ไขไฟล์แนบ)
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/9/19 13:32
สมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน
จะจัดประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลน่าน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


#19 ผลการประกวด สสอ./รพ.สต. ดีเด่นภาคเหนือปี 2557
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/8/1 8:46
ผลการประกวด สสอ./รพ.สต. ดีเด่นภาคเหนือปี 2557 ตามหนังสือที่แนบครับ


#20 ความรู้เรื่องแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล
ARM_ICT ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/7/31 18:23
ความรู้เรื่องแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล

จากสถานการณ์ข่าวครึกโครม กรณีเหตุการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังถูกแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลกัดที่ต้นขา และหลังเท้า จนนำไปสู่การตัดขา เนื่องจากเนื้อเน่า และเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งข้อเท็จจริงคือ การเสียชีวิตนั้นเกิดจากแผลติดเชื้อ ไม่ใช่เพราะพิษแมงมุม แต่กระแสข่าวก็ก่อให้เกิดการตื่นตัวเรื่อง พิษของแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลทั้งประเทศ

ทั้งนี้จังหวัดน่าน ได้รับรายงานว่าพบแมงมุมลักษณะคล้ายแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล ที่อำเภอท่าวังผา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนำโดยนพ.อิฏฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการ งานระบาดวิทยา และทีมงาน ได้ทำการสอบสวนพร้อมทั้งนำซากแมงมุมส่งตรวจไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และยืนยันว่าเป็นแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลจริง แต่เนื่องจากกระแสสังคมขณะนี้ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพิษของแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจึงอยากแนะนำ ข้อควรรู้เกี่ยวกับแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลดังนี้

แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ 4-6 เท่า ท้องของตัวเมียกลมป่องกว่าส่วนหัว กลางหลังมีลายจุดสีแดงหรือส้ม ใต้ท้องมีลายรูปร่างคล้ายนาฬิกาทรายสีส้ม พบในประเทศไทยได้หลายจังหวัด โดยแหล่งที่พบคือ จุดที่มืดอับ แสงส่องผ่านน้อย มักสูงจากพื้นไม่เกิน 1 เมตร พบอยู่ตามใต้โต๊ะ ใต้เก้าอี้ กล่องกระดาษ ห้องเก็บของ จะหลบซ่อนในเวลากลางวัน หากินในเวลากลางคืน พิษมีผลต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการเกร็ง เป็นตะคริวรอบตำแหน่งที่โดนกัด ทำลายเนื้อเยื่อรอบแผล แผลหายช้า แต่ไม่มีเนื้อตาย การกัดแต่ละครั้งจะปล่อยพิษน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างความเจ็บปวดในบริเวณที่โดนกัดเท่านั้น แต่อาจมีผลรุนแรงกับเด็ก ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ และผู้ที่แพ้พิษอย่างมาก โดยผู้แพ้พิษมากๆอาจเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานได้ แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลไม่มีนิสัยก้าวร้าว หากถูกรบกวนจะซ่อนตัว บางครั้งแกล้งตาย และแมงมุมเพศเมียเต็มวัยเท่านั้นที่สามารถกัดผ่านผิวหนังมนุษย์ได้ ทำให้มีโอกาสกัดคนน้อยมาก ผู้ถูกกัดส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสหรือกดทับแมงมุมให้ได้รับบาดเจ็บ

การป้องกันที่ดีที่สุดคือกำจัดหยากไย่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และควรหมั่นทำความสะอาดบ้านโดยเฉพาะใต้โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ ของเล่นเด็กที่วางทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นานๆ หากพบตัวให้กำจัดโดยใช้ยาฆ่าแมลงแบบกระป๋องสเปรย์ที่ใช้กำจัดมด แมลงสาบ ฉีดพ่นโดยตรงที่แมงมุมก็จะสามารถฆ่าแมงมุมได้

หากถูกกัด รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทายาฆ่าเชื้อบริเวณแผล ใช้ผ้าสะอาดห่อน้ำแข็งประคบเพื่อลดความเจ็บปวด ไม่นวดหรือใช้ของร้อนประคบเพราะจะทำให้พิษกระจาย ใช้ผ้าพันแผลเพื่อป้องกันความสกปรก หากมีอาการปวดมาก บวมมาก หรืออาการหน้ามืด ใจสั่น หายใจไม่สะดวก ควรรีบพบแพทย์ทันที และควรนำซากแมงมุมไปด้วย

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสาร one page ได้ได้จากเว็บไซต์ http://wwwnno.moph.go.th/webj254/index.php/news/ssj-news/120-ssjnan-2557-07-31 บน
(1) 2 3 4 ... 14 »