เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย(1) 2 3 4 ... 15 »


#1 ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ภาคพิเศษ
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 6/28 15:39:08
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_06_28_14_25_59.pdf ขนาด: 1,301.18 KB; Hits: 37

jpg  2016_06_28_14_25_59_Page_1.jpg (196.14 KB)
6_577236e806e97.jpg 900X1273 px

jpg  2016_06_28_14_25_59_Page_2.jpg (289.40 KB)
6_577236ec7c963.jpg 1050X735 px

jpg  2016_06_28_14_25_59_Page_3.jpg (316.45 KB)
6_577236f0b476e.jpg 1050X732 px


#2 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 6/23 11:50:11
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_06_23_10_52_39.pdf ขนาด: 1,682.65 KB; Hits: 138


#3 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสูติกรรม เขตสุขภาพที่ ๑
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 6/6 16:19:09
เขตสุขภาพที่ ๑
จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสูติกรรม เขตสุขภาพที่ ๑
ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_06_06_16_11_11.pdf ขนาด: 249.73 KB; Hits: 69


#4 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 5/18 16:05:42
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
ในระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_05_18_สัปดาห์พุทธศาสนา.pdf ขนาด: 1,243.91 KB; Hits: 43


#5 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจบูรณาการ DHS–PCA-DC-QOF
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 4/22 16:17:23
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายอำเภอเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจแบบบูรณาการตามเกณฑ์ DHS - PCA - DC- QOF จังหวัดน่าน ประจำปี 2559 จึงขอเชิญ ทีมเครือข่ายระดับอำเภอจากโรงพยาบาลแม่ข่าย/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอละ 5 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการเข้าเยี่ยมสำรวจ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ


#6 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 4/12 16:00:12
เนื่องจากจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งด้านสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_04_12_15_43_10.pdf ขนาด: 280.19 KB; Hits: 92


#7 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 3/7 10:59:39
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนขยายขนาด 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ไฟล์แนบ:


pdf 20160307_101349.pdf ขนาด: 670.38 KB; Hits: 28


#8 ขอความร่วมมือสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/27 15:59:13
สสจ.น่าน ขอความร่วมมือ คปสอ. ทุกแห่ง
สำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_01_27_428.pdf ขนาด: 41.83 KB; Hits: 74


#9 การจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในช่วงฤดูหนาวโดยทีมหมอครอบครัว
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/27 15:56:29
เนื่องจากระยะนี้จังหวัดน่านทุกพื้นที่มีอากาศที่หนาวเย็นมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอให้ทุกหน่วยบริการ มีการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในช่วงฤดูหนาวโดยทีมหมอครอบครัว ตามแนวทางในเอกสารฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_01_27_429.pdf ขนาด: 36.52 KB; Hits: 58
pdf นน0032.003.3-367.pdf ขนาด: 630.26 KB; Hits: 58


#10 แนวทางป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/27 14:55:32
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ได้จัดทำแนวทางป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2016_01_27_แนวทางป้องกันโรคฤดูหนาว.pdf ขนาด: 630.26 KB; Hits: 47


#11 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน" ครั้งที่ ๖
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/13 14:56:46
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, เทศบาลเมืองน่าน และโรงแรมพูคาน่านฟ้า
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน" ครั้งที่ ๖
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๗.๐๐ น.
ณ ข่วงเมืองน่าน

รายละเอียดและใบสมัครตามไฟล์แนบ


#12 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากรใน สสจ. (เพิ่มเติมไฟล์ .doc)
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/8 15:51:57
สสจ.น่าน ขอนำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน และ หัวหน้ากลุ่มงาน ใน สสจ.น่าน

* สำหรับท่านที่ต้องการไฟล์ word เพื่อนำไปพิมพ์ต่อ กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ "แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ2559.rar" แล้วทำการแตกไฟล์เป็น .doc ก่อนแก้ไขนะครับ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


#13 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน บ้านห้วยไฮ หมู่ 14 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/8 10:32:49
ทีมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลน่าน อำเภอภูเพียง ร่วมกับกองร้อยตชด.324 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลฝายแก้ว จังหวัดน่าน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ หมู่ 14 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559


#14 การปฏิบัติงานบินถ่ายภาพทางอากาศ
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/25 14:30
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
กรมแผนที่ทหาร จะดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 31 ธ.ค. 58 จึงขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_12_25_14_18_04.pdf ขนาด: 72.48 KB; Hits: 84


#15 แก้ไขเพิ่มเติม tamplate ยุทธ2 Goal 1 KPI 2 จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมิน DHS+DC+TB
winnie ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/21 14:07
แก้ไขเพิ่มเติม tamplate ยุทธ2 Goal 1 KPI 2 จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมิน DHS+DC+TB


#16 ขอแก้ไขเพิ่มเติม template ยุทธ์ 1
chinarom ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/21 14:00
แก้ไขเพิ่มเติม template ยุทธ์ 1 goal 1 หัวข้อ 14. Small success

ไฟล์แนบ:


pdf template 59 ยุทธ1 แก้ไข 21 ธค.58.pdf ขนาด: 215.01 KB; Hits: 33


#17 template แผนปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม template ยุทธ์ 1,2)
aroonrat ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/18 17:45
template แผนปี2559 และตัวชี้วัดองค์กร

ไฟล์แนบ:


pdf template 59 ยุทธ1.pdf ขนาด: 1,391.09 KB; Hits: 314
pdf Template 59 ยุทธฯ 2.pdf ขนาด: 1,388.14 KB; Hits: 91
pdf template 59 ยุทธฯ 3.pdf ขนาด: 904.38 KB; Hits: 80
rar รวมKPIน่านปี59_18ธค58.rar ขนาด: 40.01 KB; Hits: 71


#18 แจ้งจัดสรรงบดำเนินงาน สำหรับ สสอ.และคปสอ.
aroonrat ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/3 11:59
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
สสจ.น่านขอแจ้งจัดสรรงบปี2559ตามfile แนบ

เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือแจ้งจัดสรรงบ สสอ..pdf ขนาด: 1,635.56 KB; Hits: 194


#19 แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/11/4 15:01
เนื่องด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
อาคารด้านหลัง ชั้นที่ ๕ ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐
จึงขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน แห่งใหม่ ดังนี้
๑. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ๐๕๔-๗๑๖๓๘๓
๒. กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ๐๕๔-๗๑๖๓๘๔
๓. กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ๐๕๔-๗๑๖๓๘๔
๔. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๐๕๔-๗๑๖๓๘๕
๕. งานบริหารทั่วไป ๐๕๔-๗๑๖๓๘๕

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_11_04_14_28_21.pdf ขนาด: 47.76 KB; Hits: 51


#20 แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน จ.น่าน ตามพรบ.รายจ่ายงบประมาณ ปี 2559
aroonrat ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/9/22 15:27
เรียนผู้อำนายการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งรายการงบลงทุนปี2559 รายละเอียดตามfile หนังสือแนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานก่อสร้างและงานพัสดุ)จะได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซ์ื้อจัดจ้าง ต่อไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน
22 กย.58 บน
(1) 2 3 4 ... 15 »