เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข(1) 2 3 4 ... 14 »


#1 ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 4/10 15:18:40
ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรมหาวิหาร

ไฟล์แนบ:


pdf 20150410_151131.pdf ขนาด: 107.12 KB; Hits: 100


#2 ส่งเอกสารเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 สมาชิกหน่วยงาน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/10 9:09:04
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จะได้จัดส่งเอกสารปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 ของสมาชิกหน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการหรือผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่หน่วยงานมอบหมายให้มารับได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้นำส่งให้สมาชิกในหน่วยงานต่อไป ฯลฯ

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_10_09_02_50.pdf ขนาด: 275.77 KB; Hits: 454


#3 เชิญชวนลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/9 16:31:13
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 25 ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_09_15_37_37.pdf ขนาด: 112.87 KB; Hits: 96


#4 สหกรณ์ฯประกาศ หยุดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
narin ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/9 9:26:40
ประกาศจาก สหกรณ์ฯ จะหยุดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์แนบ:


pdf 2015_02_09_08_47_01.pdf ขนาด: 136.08 KB; Hits: 70


#5 Re: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/3 14:17:58
รายชื่อ เพิ่มเติม


#6 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2/2 18:06:45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายนี้ รวม 31 คน

ไฟล์แนบ:


pdf 20150202_180022.pdf ขนาด: 328.46 KB; Hits: 107


#7 Re: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/26 10:07:08
เพิ่มชื่อ เปตองแล้วครับ


#8 Re: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/23 19:21:32
รายชื่อแก้ไขแล้ว เพิ่มบาสให้แล้วครับ


#9 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/23 13:11:21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2558
รายชื่อและยานพาหนะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไฟล์แนบ:


pdf 20150123_122326.pdf ขนาด: 125.18 KB; Hits: 118
rar รายชื่อไปแพร่.rar ขนาด: 19.04 KB; Hits: 82


#10 ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ เขต 1
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/14 13:48:53
เพื่อให้การเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ เขต 1 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ ผู้มีรายชื่อ ตามแนบท้ายนี เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามวันและเวลาที่กำหนดแนบท้ายนี้ ( นักกีฬาบาสเกตบอล ชาย/หญิง จะส่งรายละเอียดตามมาภายหลัง)

ไฟล์แนบ:


pdf 20150114_134516.pdf ขนาด: 173.40 KB; Hits: 250


#11 รายงานการประชุม จัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัด ปี 2558
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/14 13:34:01
สสจ.น่าน ขอส่งรายงานการประชุม เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2558 ซึ่งประชุมวันที่ 12 มค. 2558 ที่ผ่านมา


#12 ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/12 16:16:40
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จะได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ประจำปี 2558 โดยให้สมาชิกทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ เพื่อทดแทนคณะกรรมการดำเนินการที่หมดวาระ จำนวน 8 คน
เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในหน่วยงานที่มีสิทธิ์เลือกตั้งของท่านส่งมายังสหกรณ์ฯ

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรุณาส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
เพื่อจะได้จัดทำบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ประจำปี 2558 ต่อไป


#13 ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 1/5 12:35:38
สสจ.น่านขอเชิญผู้มีรายชื่อ ตามแนบท้าย 30 คน เข้าร่วมทดสอบสมรรรถภาพทางกาย ในวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกรีฑาอาวุโส จังหวัดน่าน ประจำปี 2558

ไฟล์แนบ:


rar รายชื่อ.rar ขนาด: 13.04 KB; Hits: 69
pdf 2015_01_05_15_20_13.pdf ขนาด: 43.47 KB; Hits: 61


#14 ขอเชิญประชุมร่วม 3 คณะ
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/12/29 13:39
ขอเชิญคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังฯ คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการร่วมด้านยาและเวชภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประชุม เพื่อหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วม ประจำปี 2558 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน ตามไฟล์แนบท้ายนี้

ไฟล์แนบ:


pdf fin255710334.pdf ขนาด: 127.08 KB; Hits: 127


#15 ประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๗ (แก้ไขไฟล์แนบ)
Piak ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/9/19 13:32
สมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน
จะจัดประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลน่าน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


#16 ผลการประกวด สสอ./รพ.สต. ดีเด่นภาคเหนือปี 2557
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/8/1 8:46
ผลการประกวด สสอ./รพ.สต. ดีเด่นภาคเหนือปี 2557 ตามหนังสือที่แนบครับ


#17 ความรู้เรื่องแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล
ARM_ICT ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/7/31 18:23
ความรู้เรื่องแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล

จากสถานการณ์ข่าวครึกโครม กรณีเหตุการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังถูกแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลกัดที่ต้นขา และหลังเท้า จนนำไปสู่การตัดขา เนื่องจากเนื้อเน่า และเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งข้อเท็จจริงคือ การเสียชีวิตนั้นเกิดจากแผลติดเชื้อ ไม่ใช่เพราะพิษแมงมุม แต่กระแสข่าวก็ก่อให้เกิดการตื่นตัวเรื่อง พิษของแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลทั้งประเทศ

ทั้งนี้จังหวัดน่าน ได้รับรายงานว่าพบแมงมุมลักษณะคล้ายแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล ที่อำเภอท่าวังผา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนำโดยนพ.อิฏฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการ งานระบาดวิทยา และทีมงาน ได้ทำการสอบสวนพร้อมทั้งนำซากแมงมุมส่งตรวจไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และยืนยันว่าเป็นแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลจริง แต่เนื่องจากกระแสสังคมขณะนี้ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพิษของแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจึงอยากแนะนำ ข้อควรรู้เกี่ยวกับแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลดังนี้

แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ 4-6 เท่า ท้องของตัวเมียกลมป่องกว่าส่วนหัว กลางหลังมีลายจุดสีแดงหรือส้ม ใต้ท้องมีลายรูปร่างคล้ายนาฬิกาทรายสีส้ม พบในประเทศไทยได้หลายจังหวัด โดยแหล่งที่พบคือ จุดที่มืดอับ แสงส่องผ่านน้อย มักสูงจากพื้นไม่เกิน 1 เมตร พบอยู่ตามใต้โต๊ะ ใต้เก้าอี้ กล่องกระดาษ ห้องเก็บของ จะหลบซ่อนในเวลากลางวัน หากินในเวลากลางคืน พิษมีผลต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการเกร็ง เป็นตะคริวรอบตำแหน่งที่โดนกัด ทำลายเนื้อเยื่อรอบแผล แผลหายช้า แต่ไม่มีเนื้อตาย การกัดแต่ละครั้งจะปล่อยพิษน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างความเจ็บปวดในบริเวณที่โดนกัดเท่านั้น แต่อาจมีผลรุนแรงกับเด็ก ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ และผู้ที่แพ้พิษอย่างมาก โดยผู้แพ้พิษมากๆอาจเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานได้ แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลไม่มีนิสัยก้าวร้าว หากถูกรบกวนจะซ่อนตัว บางครั้งแกล้งตาย และแมงมุมเพศเมียเต็มวัยเท่านั้นที่สามารถกัดผ่านผิวหนังมนุษย์ได้ ทำให้มีโอกาสกัดคนน้อยมาก ผู้ถูกกัดส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสหรือกดทับแมงมุมให้ได้รับบาดเจ็บ

การป้องกันที่ดีที่สุดคือกำจัดหยากไย่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และควรหมั่นทำความสะอาดบ้านโดยเฉพาะใต้โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ ของเล่นเด็กที่วางทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นานๆ หากพบตัวให้กำจัดโดยใช้ยาฆ่าแมลงแบบกระป๋องสเปรย์ที่ใช้กำจัดมด แมลงสาบ ฉีดพ่นโดยตรงที่แมงมุมก็จะสามารถฆ่าแมงมุมได้

หากถูกกัด รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทายาฆ่าเชื้อบริเวณแผล ใช้ผ้าสะอาดห่อน้ำแข็งประคบเพื่อลดความเจ็บปวด ไม่นวดหรือใช้ของร้อนประคบเพราะจะทำให้พิษกระจาย ใช้ผ้าพันแผลเพื่อป้องกันความสกปรก หากมีอาการปวดมาก บวมมาก หรืออาการหน้ามืด ใจสั่น หายใจไม่สะดวก ควรรีบพบแพทย์ทันที และควรนำซากแมงมุมไปด้วย

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสาร one page ได้ได้จากเว็บไซต์ http://wwwnno.moph.go.th/webj254/index.php/news/ssj-news/120-ssjnan-2557-07-31


#18 ขอเชิญประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน
sakdiphong ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/6/25 21:02
ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน ประชุม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ รพ.สต.สะเนียน 09.00 -16.30 น.

ไฟล์แนบ:


pdf ประชุมหมออนามัย 27 มิย.2557.pdf ขนาด: 251.08 KB; Hits: 156


#19 เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร และวีดีโอการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลของกระทรวงสาธารณสุข
ARM_ICT ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/6/25 11:02
เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร และวีดีโอการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลของกระทรวงสาธารณสุข

1. เข้าเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
2. ตรงเมนู แจ้งข่าวหน่วยงานภายใน คลิกดูทั้งหมด

ไฟล์แนบ:jpg  001.jpg (357.51 KB)
560_53aa49aa131e2.jpg 1366X738 px

jpg  002.jpg (340.43 KB)
560_53aa49b288697.jpg 1366X738 px

jpg  003.jpg (382.30 KB)
560_53aa49bca64ba.jpg 1366X738 px


#20 สาธารณสุขน่าน อบรมบุคลากรการผลิตสื่อข่าวสารสู่ประชาชนผู้บริโภค
nanradio ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/5/29 11:02
สาธารณสุขน่าน อบรมบุคลากรการผลิตสื่อข่าวสารหน่วยงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายlสุ่ประชาชนผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวของสาธารณสุขให้ทั่วถึง ทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือช่องทางที่เหมาะสมทุกสัปดาห์


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน น.พ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปี 2557 รวม 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังทุกฝ่าย / งาน ในทุกระดับอำเภอและจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 70 คน เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการประสานและการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ จะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาที่สามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรให้ภายนอกได้รับทราบภารกิจ แต่ปัจจุบันการทำงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร ยังขาดกลไกการสื่อสารที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับ ประเภทของสื่อยังไม่หลากหลาย ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ข่าวสารล่าช้าไม่ถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวของสาธารณสุขให้ทั่วถึง ทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือช่องทางที่เหมาะสมทุกสัปดาห์ ภายใต้การดำเนินงานของนางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารทางวิชาการ นายถนัด ใบยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และนางสาวชารี ชัยชนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้เชิญวิทยากร นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และว่าที่ร้อยโท กัมปนาท พอจิต นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีและหลักการเขียนข่าว และการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี ด้านการผลิตสื่อ –สปอตวิทยุ บทความ ป้ายไวนิว การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง การจัดกิจกรรมรณรงค์ข่าวสารสาธารณสุข เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คาดว่า องค์กรสาธารณสุขมีกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับอำเภอ จังหวัด ที่จะมีผู้รับผิดชอบงานสามารถผลิตสื่อ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารสาธารณสุขอย่างทั่วถึง อันจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้ต่อไป ...........ฐิติรัตน์ วัฒนาพันธุ์ / ข่าว สวท.น่าน /สำนักข่าวแห่งชาติ NNT บน
(1) 2 3 4 ... 14 »