เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย« 1 2 (3) 4 5 6 »


#41 การดำเนินงานโครงการไข่ใหม่แลกยาเก่า
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/6/22 10:08
เรียน ผอ.รพ.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดดำเนินการโครงการไข่ใหม่แลกยาเก่า รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้


#42 การบันทึกข้อมูลยาตามโครงการไข่ใหม่แลกยาเก่า
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/6/28 15:03
เรียน ผอ.รพท.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกสถานบริการสำรวจยาที่ไม่ใช้แล้วรวมทั้งยาหมดอายุของประชาชนทุกครัวเรือน และให้บันทึกข้อมูลลงใน website ของกระทรวงฯนั้น

สสจ.น่าน จึงขอส่งหนังสือแจ้งเรื่องการบันทึกข้อมูลยา ตาม file เอกสารที่แนบมานี้ เพื่อให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ไฟล์แนบ:


pdf การบันทึกข้อมูลยา.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 770


#43 ขอเชิญประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนปี2556
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/6 9:21
เรียน ผอก.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗/
ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖

สสจ.น่าน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนปี(ODOD) ปีการศึกษา 2556

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


#44 ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมก่อนการสอบโครงการกระจายแพทย์ฯปี2556
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/6 16:26
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอเมืองน่าน)/ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ


สสจ.น่าน ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมก่อนการสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ประเภทโควตาเฉพาะพื้นที่


#45 การรายงานการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพปี 2555
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/16 14:06
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

ขอให้ท่านแจ้งพื้นที่เป้าหมายรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพปี 2555 โดยสามารถ downlond แบบรายงานได้ที่ winscp ของกลุ่มงาน hrd folder แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ:


pdf การรายงานตำบลจัดการฯ55.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 249


#46 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือน ก.ค.55
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/16 14:09
เรียน ผอ.รพท.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

สสจ.น่านขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือน ก.ค.2555 โดย สสอ.สามารถเบิกได้ในวันที่ 23 ส.ค.2555 และขอให้ท่านรีบดำเนินการจ่ายให้ อสม.ทันที รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


#47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ODOD ปี๒๕๕๖(ปัจจุบัน)
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/21 9:28
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนปี๒๕๕๖มาให้ทราบ


#48 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบODOD(หนังสือราชการ)
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/22 12:17
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.๖ ในจังหวัด
น่าน

สสจ.น่าน ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปี ๒๕๕๖ มาให้ทราบ ขอความร่วมมือ ท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในปกครองที่สมัครสอบและผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครตาเฉพาะพื้นที่ทราบ และเข้ารับการสอบในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน
จ.น่าน ต่อไป


#49 การสนับสนุนมูลนิธิ อสม.
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/24 9:18
เรียน ผอ.รพท.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งมูลนิธิ อสม.ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ อสม. จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งให้ จนท.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้ อสม.ในเขตรับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แบบมานี้

ไฟล์แนบ:


pdf การสนับสน...pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 279


#50 การสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
ARM_ICT ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/24 20:22
ด้วย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการด้านครูแพทย์ ด้านการบริการคลีนิก ด้านการบริการชุมชนและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่อายุรแพทย์
ในนามของคณะอนุกรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่น ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบดังเอกสารแนบ
และจัดส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ rcptmail@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555

__________________
รายละเอียดดังไฟล์แนบ


#51 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโครงการODODปี2556
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/27 12:31
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอน ม.6 ในจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโครงการกระจายแพทย์๑อำเภอ๑ทุน ประจำปีการศึกษา 2556 มาให้ทราบ


#52 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบโครงการ ODOD จังหวัดน่าน ปีการศึกษา2556
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/9/4 17:21
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอน ม.6 ในจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2556 มาให้ทราบ


#53 ขอเชิญประชุมวิชาการพนักงานสุขภาพชุมชน(พสช.)ประจำปี 2555
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/9/18 8:58
เรียน ผอ.รพ.เวียงสา/รพ.สองแคว/รพ.บ่อเกลือ/รพ.เฉลิมพระเกียรติ/
สสอ.เวียงสา/สสอ.สองแคว/สสอ.บ่อเกลือ/สสอ.เฉลิมพระเกียรติ

สสจ.ตาก เรียนเชิญพี่เลี้ยงจากจังหวัด 1 คน/จาก รพ.เวียงสา/รพ.บ่อเกลือ/รพ.สองแคว/รพ.เฉลิมพระเกียรติ แห่งละ 1 คน และพี่เลี้ยงจาก สสอ.เวียงสา/สสอ.บ่อเกลือ/สสอ.สองแควย/สสอ.เฉลิมพระเกียรติ แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงการฝึกปฏิบัติงานของ พสช.ที่ต้องกลับมาฝึกงานในพื้นที่
สสจ.น่าน จัดรถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ รถจะออกจาก สสจ.น่าน วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น.


#54 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนกันยายน 2555
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/9/18 11:20
เรียน ผอ.รพ.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

สสจ.น่านขอแจ้งการดอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือน

กันยายน 2555 รายละเอียดตาม file เอกสารที่แนบมานี้


#55 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2556
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/10/5 8:46
เรียน ผอ.รพ.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

ขอให้ทุกแห่งดำเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับตำบล/อำเภอ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ต.ค.55 รายละเอียดตาม file เอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ:


pdf การคัดเลือก อสม.ดีเด่นปี 2556.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 379


#56 ขอเชิญร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก รมช.
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/6 13:22
เรียน ผอ.รพท.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

ด้วย รมช.สาธารณสุข ได้กำหนดการชี้แจงนโยบายและพบปะ จนท.และ อสม. ในวันที่ 9 พ.ย.2555 ณ ห้องประชุม 1 รพ.น่าน จึงจอเชิญท่านและ จนท.ในสังกัด ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย รายละเอียดตาม file ที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ:


pdf เชิญต้อนรับ รมช..pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 516


#57 การจัดสรรงบสนับสนุนการจัดระบบบริการปฐมภมิจังหวัดน่านปี 2555
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/17 15:12
เรียน รพ/สสอ.ทุกแห่ง

ด้วยนโยบาย รมว.กระทรวงสาธารณสุข ได้มีภารกิจเร่งรัดเกี่ยวข้องกับงานบริการปฐมภูมิ 2 ข้อ จาก 9 เรื่อง รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

จึงขอความร่วมมือจาก CUP ดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา ภายใน 30 พ.ย. 55 เพื่อสรุปผลรายงานส่วนกลางต่อไป


#58 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรพ.สต.ประจำปี 2555
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/19 10:20
เรียน สสอ.ทุกแห่ง

จังหวัด ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามโครงการรพ.สต.ปี 2555 แยกรายรพ.ต. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้ส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 พ.ย. 55


#59 ขอความร่วมมือสนับสนุน อสม.ในการจัดทีมเฝ้าระวังโรคคอตีบ
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/26 12:11
เรียน ผอ.รพท.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือแจ้งให้ อสม.ร่วมรณรงค์ X-Ray ทุกพื้นที่ในการเฝ้าระวังโรคคอตีบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


#60 การสำรวจอุปกรณ์การปฏิบัติงานของ อสม.
hrd ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/26 12:15
เรียน ผอ.รพท.น่าน/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

กระทรวงฯต้องการสำรวจข้อมูลชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงาน

ของ อสม.ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อปท.ต่างๆ รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบมานี้ บน
« 1 2 (3) 4 5 6 »