เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เริ่มการใช้งานกระดานข่าว เลือกหัวข้อและกระดานข่าวที่ต้องการใช้งานจากรายการทางด้านล่าง
ขณะนี้เวลา 24/7/2016 19:46
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ: 24/7/2016 19:46:49
หัวข้อทั้งหมด: 4324 | กระทู้ทั้งหมด: 4498


กระดานข่าวกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ข่าวงานทรัพยากรบุคคล (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
597 611 6/30 11:43:32

Piak
ข่าวพนักงานราชการ (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
33 33 6/8 9:28:59

Nantapat
ข่าวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
26 26 6/21 9:36:04

niti.y
ข่าวลูกจ้างชั่วคราว (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
4 4 2015/10/12 14:57

niti.y
กระดานข่าว สสจ.น่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ข่าวปักหมุด (RSS)
ข่าวด่วน/ข่าวเฉพาะกิจ (แจ้งผู้ดูแลระบบ หากต้องการปักหมุด)
ผู้ตรวจสอบ: Piak
13 14 7/4 11:15:50

aogz
267 295 6/28 15:39:08

Piak
ประชุม/อบรม/สัมมนา (RSS)
แจ้งข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1452 1455 7/15 16:12:06

hrd
สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (RSS)
ข่าวจากงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
95 100 2015/11/26 14:41

narin
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
116 117 6/17 13:41:31

Piak
ประชุม กวป. (RSS)
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
109 112 6/23 10:33:25

winnie
งานข้อมูล & IT (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
233 264 7/1 12:51:46

webmaster
รายงานผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้มของหน่วยบริการ (RSS)
การรายงานผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้มของหน่วยบริการที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูล (provisdb)
และการรายงานผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูล (hdc)
ที่ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
24 25 2014/7/17 10:58

Piak
การเงิน (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
180 181 6/10 10:37:14

Piak
งานยุทธศาสตร์ฯ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
154 176 4/18 18:11:30

winnie
งานควบคุมโรค (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
140 144 3/22 10:09:38

Piak
งานส่งเสริมสุขภาพ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
96 97 6/28 9:27:54

Piak
งานประกันสุขภาพ (RSS)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
57 57 3/21 15:31:35

narin
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (RSS)
ข่าวจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
35 36 3/9 16:19:02

aogz
งานแพทย์แผนไทยฯ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
94 96 3/9 16:33:04

Piak
นโยบาย/คำสั่งมอบอำนาจ/คำสั่งแต่งตั้ง (RSS)
สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย/ คำสั่งมอบอำนาจ/ คำสั่งแต่งตั้ง ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
33 35 2/18 13:53:05

Piak
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (RSS)
กระดานข่าวกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
74 76 6/7 8:57:56

eingy
งานก่อสร้าง (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
46 46 6/28 13:46:31

Piak
งานนิติการ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานนิติการ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
160 166 7/12 15:38:36

hrd
งาน ฌกส. (RSS)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงาน ฌกส. กระทรวงฯ และ ฌกส.จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
3 3 2014/10/1 14:05

ARM_ICT
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
16 16 2013/6/17 11:46

Namnan
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (RSS)
ข่าวจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
16 18 5/24 10:01:56

Piak
AEC (RSS)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ของจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 2014/4/1 16:13

ARM_ICT
งาน EMS (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงาน EMS สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
9 12 2012/10/11 10:27

ARM_ICT
จัดซื้อ/จัดจ้าง (RSS)
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สอบราคา/ประกวดราคา
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
85 118 2012/8/20 16:49

konsasuk
Empty Board (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
0 0

Empty Board 2 (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
0 0

ข่าวหมดอายุ/ หยุดเผยแพร่ (RSS)
สำหรับเก็บข่าวที่หมดอายุ หรือ หยุดเผยแพร่แล้ว
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
93 100 2/26 13:47:08

sakdiphong
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคคอตีบจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

http://wwwnno.moph.go.th/xoops

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคคอตีบ (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
6 6 2012/11/12 14:27

aogz
War room / Video Conference / รายงานการประชุม (RSS)
การเฝ้าระวังโรคคอตีบ จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
7 7 2012/12/27 10:55

suraiporn.l
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน

http://wwwnno.moph.go.th/xoops

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน (RSS)
สรุปรายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
7 7 2012/8/16 11:14

kkkk
คำสั่ง/ประกาศ/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน (RSS)
การควบคุมและเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
4 4 2012/8/10 9:38

kkkk
Warroom / Conference / รายงานการประชุม (RSS)
Warroom / Conference / รายงานการประชุม โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 2012/7/19 9:39

ARM_ICT
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์/ ภาพกิจกรรม (RSS)
การควบคุมและเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
4 4 2012/7/24 16:27

CDC_NANPHO
ศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า (RSS)
รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
14 14 2012/3/28 14:55

thanai
คำสั่ง/ ประกาศ/ ข้อสั่งการ/ มาตรการ/ แผนปฏิบัติการ (RSS)
ในการจัดการภาวะหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
9 9 2012/3/28 17:23

thanai
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์/ ภาพกิจกรรม (RSS)
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมเกี่ยวกับภาวะหมอกควันและไฟป่า
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
3 4 2012/3/8 17:09

Piak
Warroom หมอกควันฯ สสจ.น่าน (RSS)
การประชุม Warroom หมอกควันและไฟป่า สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
8 8 2012/3/8 16:07

Piak

= กระทู้ใหม่
= ไม่มีกระทู้ใหม่
= กระดานข่าวมาแรงมีกระทู้ใหม่
= กระดานข่าวมาแรงไม่มีกระทู้ใหม่

RSS feed
Powered by CBB v305


บุคคลใช้งานในขณะนี้: 8 คนกำลังใช้งานกระดานข่าว
[ ผู้ดูแลระบบ ] [ ผู้ตรวจสอบ ]
8 บุคคลทั่วไปใช้งาน