เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เริ่มการใช้งานกระดานข่าว เลือกหัวข้อและกระดานข่าวที่ต้องการใช้งานจากรายการทางด้านล่าง
ขณะนี้เวลา 28/8/2015 21:40
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ: 28/8/2015 21:40:13
หัวข้อทั้งหมด: 3957 | กระทู้ทั้งหมด: 4124


กระดานข่าวกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ข่าวงานทรัพยากรบุคคล (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
548 562 Today 11:09:16

Nantapat
ข่าวพนักงานราชการ (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
28 28 4/10 11:43:43

Nantapat
ข่าวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
24 24 8/17 15:00:12

jakrayut
ข่าวลูกจ้างชั่วคราว (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
2 2 8/18 16:01:55

jakrayut
กระดานข่าว สสจ.น่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ข่าวปักหมุด (RSS)
ข่าวด่วน/ข่าวเฉพาะกิจ (แจ้งผู้ดูแลระบบ หากต้องการปักหมุด)
ผู้ตรวจสอบ: Piak
10 10 8/21 22:18:01

Piak
246 272 8/24 11:24:51

Piak
ประชุม/อบรม/สัมมนา (RSS)
แจ้งข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1370 1373 8/24 10:46:02

jakrayut
ข่าว HRD (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
113 114 4/27 8:40:13

hrd
ประชุม กวป. (RSS)
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
88 90 7/24 18:10:45

winnie
งานข้อมูล & IT (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
200 231 6/5 16:32:25

narin
รายงานผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้มของหน่วยบริการ (RSS)
การรายงานผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้มของหน่วยบริการที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูล (provisdb)
และการรายงานผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูล (hdc)
ที่ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
24 25 2014/7/17 10:58

Piak
การเงิน (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
165 166 Today 16:07:03

Piak
งานยุทธศาสตร์ฯ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
144 165 8/10 10:55:06

webmaster
สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (RSS)
ข่าวจากงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
94 99 2014/1/30 19:05

ARM_ICT
งานควบคุมโรค (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
139 143 4/8 15:05:35

Piak
งานส่งเสริมสุขภาพ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
84 85 8/5 16:54:33

Piak
งานประกันสุขภาพ (RSS)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
56 56 5/29 9:03:58

MrFF_tb
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (RSS)
ข่าวจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
33 34 8/25 10:29:19

aogz
งานแพทย์แผนไทยฯ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
92 94 6/10 9:34:34

aogz
งานทันตสาธารณสุข (RSS)
แจ้งข่าวจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 2013/9/30 10:47

Piak
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (RSS)
กระดานข่าวกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
55 57 Today 9:31:48

eingy
งานก่อสร้าง (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
38 38 8/18 12:05:34

Piak
งานนิติการ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานนิติการ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
125 131 Today 16:03:28

Piak
งาน ฌกส. (RSS)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงาน ฌกส. กระทรวงฯ และ ฌกส.จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
3 3 2014/10/1 14:05

ARM_ICT
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
16 16 2013/6/17 11:46

Namnan
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (RSS)
ข่าวจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
15 17 2014/2/28 11:37

ARM_ICT
AEC (RSS)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ของจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 2014/4/1 16:13

ARM_ICT
งาน EMS (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงาน EMS สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
9 12 2012/10/11 10:27

ARM_ICT
จัดซื้อ/จัดจ้าง (RSS)
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สอบราคา/ประกวดราคา
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
86 119 7/10 9:49:28

sakdiphong
Empty Board (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
0 0

Empty Board 2 (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
0 0

ข่าวหมดอายุ/ หยุดเผยแพร่ (RSS)
สำหรับเก็บข่าวที่หมดอายุ หรือ หยุดเผยแพร่แล้ว
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
85 92 6/30 9:09:47

narin
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคคอตีบจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

http://wwwnno.moph.go.th/xoops

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคคอตีบ (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
6 6 2012/11/12 14:27

aogz
War room / Video Conference / รายงานการประชุม (RSS)
การเฝ้าระวังโรคคอตีบ จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
7 7 2012/12/27 10:55

suraiporn.l
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน

http://wwwnno.moph.go.th/xoops

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน (RSS)
สรุปรายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
7 7 2012/8/16 11:14

kkkk
คำสั่ง/ประกาศ/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน (RSS)
การควบคุมและเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
4 4 2012/8/10 9:38

kkkk
Warroom / Conference / รายงานการประชุม (RSS)
Warroom / Conference / รายงานการประชุม โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 2012/7/19 9:39

ARM_ICT
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์/ ภาพกิจกรรม (RSS)
การควบคุมและเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
4 4 2012/7/24 16:27

CDC_NANPHO
ศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า (RSS)
รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
14 14 2012/3/28 14:55

thanai
คำสั่ง/ ประกาศ/ ข้อสั่งการ/ มาตรการ/ แผนปฏิบัติการ (RSS)
ในการจัดการภาวะหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
9 9 2012/3/28 17:23

thanai
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์/ ภาพกิจกรรม (RSS)
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมเกี่ยวกับภาวะหมอกควันและไฟป่า
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
3 4 2012/3/8 17:09

Piak
Warroom หมอกควันฯ สสจ.น่าน (RSS)
การประชุม Warroom หมอกควันและไฟป่า สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
8 8 2012/3/8 16:07

Piak

= กระทู้ใหม่
= ไม่มีกระทู้ใหม่
= กระดานข่าวมาแรงมีกระทู้ใหม่
= กระดานข่าวมาแรงไม่มีกระทู้ใหม่

RSS feed
Powered by CBB v305


บุคคลใช้งานในขณะนี้: 8 คนกำลังใช้งานกระดานข่าว
[ ผู้ดูแลระบบ ] [ ผู้ตรวจสอบ ]
8 บุคคลทั่วไปใช้งาน