เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เว็บไซต์เฉพาะกิจ

คู่มือเว็บไซต์

ผู้กำลังใช้งานเว็บ

มี 15 คนกำลังใช้งาน (มี 12 คนกำลังใช้งาน กระดานข่าว)
สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 15
มีต่อ...
เริ่มการใช้งานกระดานข่าว เลือกหัวข้อและกระดานข่าวที่ต้องการใช้งานจากรายการทางด้านล่าง
ขณะนี้เวลา 17/9/2014 12:31
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ: 17/9/2014 12:31:25
หัวข้อทั้งหมด: 3375 | กระทู้ทั้งหมด: 3531


กระดานข่าวกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ข่าวงานทรัพยากรบุคคล (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
406 416 9/8 8:39:14

PIKUL
ข่าวพนักงานราชการ (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
21 21 9/1 16:00:28

webmaster
ข่าวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (RSS)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
16 16 7/24 15:40:54

jakrayut
กระดานข่าว สสจ.น่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ข่าวปักหมุด (RSS)
ข่าวด่วน/ข่าวเฉพาะกิจ (แจ้งผู้ดูแลระบบ หากต้องการปักหมุด)
ผู้ตรวจสอบ: Piak
14 14 Today 11:36:48

Piak
223 246 9/10 10:03:39

sakdiphong
ประชุม/อบรม/สัมมนา (RSS)
แจ้งข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1158 1161 Today 10:26:00

jakrayut
ข่าว HRD (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
103 104 8/27 9:24:39

hrd
ประชุม กวป. (RSS)
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
72 73 9/2 16:41:08

winnie
งานข้อมูล & IT (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
173 203 9/3 14:41:13

ARM_ICT
รายงานผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้มของหน่วยบริการ (RSS)
การรายงานผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้มของหน่วยบริการที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูล (provisdb)
และการรายงานผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูล (hdc)
ที่ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
24 25 7/17 10:58:49

Piak
การเงิน (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
147 148 9/9 16:48:53

Piak
งานยุทธศาสตร์ฯ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
132 153 8/1 10:38:44

Piak
สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (RSS)
ข่าวจากงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
94 99 1/30 19:05:10

ARM_ICT
งานควบคุมโรค (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
136 140 9/2 16:34:54

ARM_ICT
งานส่งเสริมสุขภาพ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
70 71 8/27 15:31:53

thanai
งานประกันสุขภาพ (RSS)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
50 50 6/12 16:17:28

MrFF_tb
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (RSS)
ข่าวจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
24 25 7/28 16:54:09

aogz
งานแพทย์แผนไทยฯ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
82 84 9/10 15:52:43

aogz
งานทันตสาธารณสุข (RSS)
แจ้งข่าวจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 2013/9/30 10:47

Piak
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (RSS)
กระดานข่าวกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
30 30 7/17 10:10:21

eingy
งานก่อสร้าง (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
28 28 7/7 16:13:10

eingy
งานนิติการ (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานนิติการ สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
107 113 7/4 14:33:32

Piak
งาน ฌกส. (RSS)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงาน ฌกส. กระทรวงฯ และ ฌกส.จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
2 2 1/20 15:23:06

sara.i
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
16 16 2013/6/17 11:46

Namnan
งานอาชีวเวชศาสตร์ฯ (RSS)
ข่าวจากกลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
15 17 2/28 11:37:25

ARM_ICT
AEC (RSS)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ของจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 4/1 16:13:29

ARM_ICT
งาน EMS (RSS)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงาน EMS สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
9 12 2012/10/11 10:27

ARM_ICT
จัดซื้อ/จัดจ้าง (RSS)
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สอบราคา/ประกวดราคา
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
85 118 2012/8/20 16:49

konsasuk
Empty Board (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
0 0

Empty Board 2 (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
0 0

Empty Board 4 (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
0 0

ข่าวหมดอายุ/ หยุดเผยแพร่ (RSS)
สำหรับเก็บข่าวที่หมดอายุ หรือ หยุดเผยแพร่แล้ว
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
73 80 8/16 15:23:24

Nantapat
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคคอตีบจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

http://wwwnno.moph.go.th/xoops

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคคอตีบ (RSS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
6 6 2012/11/12 14:27

aogz
War room / Video Conference / รายงานการประชุม (RSS)
การเฝ้าระวังโรคคอตีบ จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
7 7 2012/12/27 10:55

suraiporn.l
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน

http://wwwnno.moph.go.th/xoops

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน (RSS)
สรุปรายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
7 7 2012/8/16 11:14

kkkk
คำสั่ง/ประกาศ/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน (RSS)
การควบคุมและเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
4 4 2012/8/10 9:38

kkkk
Warroom / Conference / รายงานการประชุม (RSS)
Warroom / Conference / รายงานการประชุม โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
1 1 2012/7/19 9:39

ARM_ICT
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์/ ภาพกิจกรรม (RSS)
การควบคุมและเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
4 4 2012/7/24 16:27

CDC_NANPHO
ศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

SSJNAN

  กระดานข่าว หัวข้อ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า (RSS)
รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
14 14 2012/3/28 14:55

thanai
คำสั่ง/ ประกาศ/ ข้อสั่งการ/ มาตรการ/ แผนปฏิบัติการ (RSS)
ในการจัดการภาวะหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
9 9 2012/3/28 17:23

thanai
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์/ ภาพกิจกรรม (RSS)
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมเกี่ยวกับภาวะหมอกควันและไฟป่า
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
3 4 2012/3/8 17:09

Piak
Warroom หมอกควันฯ สสจ.น่าน (RSS)
การประชุม Warroom หมอกควันและไฟป่า สสจ.น่าน
ผู้ตรวจสอบ: webmaster
8 8 2012/3/8 16:07

Piak

= กระทู้ใหม่
= ไม่มีกระทู้ใหม่
= กระดานข่าวมาแรงมีกระทู้ใหม่
= กระดานข่าวมาแรงไม่มีกระทู้ใหม่

RSS feed
Powered by CBB v305


บุคคลใช้งานในขณะนี้: 12 คนกำลังใช้งานกระดานข่าว
[ ผู้ดูแลระบบ ] [ ผู้ตรวจสอบ ]
12 บุคคลทั่วไปใช้งาน