เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

เอกสารประกอบการอบรม "การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุฯ"
แผนงบลงทุน 3 ปี
แผนงบลงทุน พรบ.59
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ "ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการรักษาวินัยข้าราชการ"
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก กบข. สำหรับ รพ. และ สสอ.
การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สรุปผลการสำรวจ อายุยาและเวชภัณฑ์ ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ระดับอำเภอและตำบลในจังหวัดน่าน
ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคลังข้อมูลระดับจังหวัด
กำชับการรักษาความปลอดภัยของการอยู่เวรรักษาพยาบาล
แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO)

ข่าวใหม่วันนี้

ประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.
ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหลวง
แนวทางการเสนอเอกสารเกี่ยวก้บการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
หนังสือเชิญประชุม กวป มิถุนายน 2558
แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สรุปkey word ของ service deliveryตามservice planและรายการครุภัณฑ์ที่สำคัญ
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญส่ง นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หนังสือเชิญประชุมอบรม
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3543)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3501)
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากรพ.สู่บ้านจังหวัดน่าน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3307)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3251)
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน(Home Care Manager)
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาขาด้านเทคนิคการแพทย์
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3112)

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เว็บไซต์กลุ่มงาน


KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 7676
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1795179517951795
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1426047142604714260471426047142604714260471426047
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 465465465
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)