นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 6868
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 9170917091709170
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1342342134234213423421342342134234213423421342342
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 468468468
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ขอเชิญประชุม โครงการจัดงานเปิดตัว ทีมหมอครอบครัว ทั่วไทย คนไทยแข็งแรง
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
(ลาออก กบข.) การยื่นแบบแสดงความประสงค์ UNDO
(ลาออก กบข.) พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557
การพัฒนาผู้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระดับ รพ.สต.
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO)
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูล (OP/PP Individual data) ปี 2558
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม TAKIS CLIENT สำหรับสถานบริการ
ปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง

ข่าวใหม่วันนี้

การดำเนิงานทีมหมอประจำครอบครัว(Family Care Team) เพื่อเป้นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558
การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอประจำครอบครัวจังหวัดน่าน
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2558
แจ้งการเข้าประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
การใช้ชุดทดสอบไอคิด I-KIT
การกำหนดค่าตอบแทนนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานให้กับหน่วยบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 14688/2557 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในกรณีปกติ ปี 2558

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6644)
เชิญประชุมสมาคมหมออนามัย จ.น่าน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6608)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6607)
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6537)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณภและมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6468)
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพเขตบริการสุขภาพที่ 1

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 1

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กฎหมาย/นโยบาย

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ