เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

รับสมัครคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ องค์กรภาคเอกชน จังหวัดน่าน (ภายใน ๑๘ พฤษภาคมนี้)
เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
รายงานการประชุม กวป. เดือนมีนาคม 2558
ขอสนันสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อ เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาฯ พื้นที่ชายแดน ระยะที่ ๒
ส่งแบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบใหม่)
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO)

ข่าวใหม่วันนี้

หนังสือเชิญประชุม กวป. ประจำเดือน เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ
แจ้งโอนเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดเอดส์โดยความสมัครใจ
แจ้งโอนเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว ปี ๒๕๕๗
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานสาธารณสุข
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อ เข้ารับการอบรม "การให้รหัสโรคและการประเมินผลการตรวจสอบการให้รหัสโรคฯ"
ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2178)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2177)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2124)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2098)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2034)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2032)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1977)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1893)
อบรมหลักสูตร “นักเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข” ปีงบประมาณ 2558
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 6
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1023510235102351023510235
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1395654139565413956541395654139565413956541395654
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 466466466
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)