นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เว็บไซต์เฉพาะกิจ

คู่มือเว็บไซต์

ผู้กำลังใช้งานเว็บ

มี 8 คนกำลังใช้งาน
สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 8
มีต่อ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1313
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1474114741147411474114741
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1265992126599212659921265992126599212659921265992
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 464464464
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันสอบพนักงานราชการ
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบข้อมูลโดยโปรแกรม TAKIS”
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดในบุคลากรในสังกัด
จัดส่งแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ติดตามการส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม และรายงาน ๔๓ แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรร และแนวทางการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 4 เดือนสุดท้าย ปีงบประมาณ 2557
ไฟล์นำเสนอและไฟล์วีดีโอบันทึกการประชุม ผ่านระบบ Web Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน UPDATE
ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำสั่ง คสช. เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การจัดทำเอกสารก่อหนี้ผูกพันค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แนวทางการบันทึก ข้อมูลการเฝ้าระวังทางโภชนาการ ( แฟ้ม NUTRI) ปีงบประมาณ 2557 UPDATE
ประกาศสำคัญ !! แนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual data 2557 (สปสช.)
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่วันนี้

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย เรื่อง การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ5/57 และค่าตอบแทนฯ3/57
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯครั้งที่4/2557 และค่าตอบแทน2/57
แบบตรวจติดตามและประเมินผล(Checklist)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ปี ๒๕๕๗
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
ขอความร่วมมือสนับสนุนการเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข)
แจ้งโอนเงินสนับสนุนค่าจัดการวัคซีนตามคุณภาพบริการ (On Top)
แจ้งโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมติดตามการรักษาและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค งวด ๒/๒๕๕๖
หนังสือเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพฯ15-16กค
การสัมนาให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
แจ้งโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงาน SMBG และ SMBP จังหวัดน่าน

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมวิชาการ ครบรอบ ๑๕ ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ขอเชิญประชุมการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนระดับชาติ 22 สิงหาคม 2557
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3702)
อบรมหลักสูตรอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายเทคโนโลยีและพลังงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "Rabies: A Continuous Challenge for Asian Community"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ NKC Annual Endoscopic Meeting 2014
ประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"
ประชุมวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตล้านนา 1 วันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 จ.เชียงใหม
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3612)
ประชุมวิชาการ เรื่อง "๔ ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย : จากตำนานสู่นวัตกรรม"
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมเยี่ยมสำรวจ เพื่อชื่นชมและพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3429)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3335)

ข่าว 21/43 แฟ้ม

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1
KM สุขภาพ

โรงพยาบาล

สสอ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ