นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วสส.พิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
คู่มือการเพิ่มรหัสวัคซีน IPV-P เด็กอายุ 4 เดือน ในโปรแกรม HosXP_PCU
การเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการใช้โปรแกรมการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบริการในโรงพยาบาล
การกำหนดเขตสุขภาพ และการมอบหมายงานผู้บริหารในเขตสุขภาพ
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ลงเว็บไซต์ GIS Health
แจ้งจัดสรรสำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม งาน NCD 2558
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน และแผนงานโครงการบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และเป้าหมาย และ (ร่าง)ตัวชี้วัด องค์กรสาธารณสุขน่าน 2559
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ข่าวใหม่วันนี้

ประกาศราชชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
ขอปรับเปลี่ยนสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขึ้นใช้เองสำหรับหน่วยบริการในสังกัด สสจ.น่าน
ขอความอนุเคราะห์ใช้สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับนิสิตฝึกงานวิชาชีพ
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๔๔๙
แนวทางการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ข่วงเมืองน่าน
รายงานการประชุม กวป. ตุลาคม 2558 และหนังสือเชิญประชุม กวป. พฤศจิกายน 2558
แจ้งผลการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ประจำปี 2558
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมและการให้โลหิตในผู้ป่วยและขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน

ประชุม/อบรม/สัมมนา

เชิญร่วมประชุม เรื่อง ประชาพิจารณ์ร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรม และ พรบ.เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
การส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภคผู้รับบริการ
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6322)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6246)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6201)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6196)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6077)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6034)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5961)
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ประจำปี 2558

ข่าว 43 แฟ้ม

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เว็บไซต์กลุ่มงาน

KM สุขภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 672672672
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 672672672
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1493464149346414934641493464149346414934641493464
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 465465465
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

App ฝนหลวง
GIS บุคลากรสาธารณสุข
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ