นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เว็บไซต์เฉพาะกิจ

คู่มือเว็บไซต์

ผู้กำลังใช้งานเว็บ

มี 19 คนกำลังใช้งาน
สมาชิก: 1
บุคคลทั่วไป: 18
ARM_ICT, มีต่อ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 634634634
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1512151215121512
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1287941128794112879411287941128794112879411287941
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 467467467
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบโครงการODOD ปีการศ
ส่งแผนนิเทศงานและตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2557
ประกาศ สสจ.น่าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโควตาภาคเหนือ
การชี้แจงแนวทางการจัดสรรตำแหน่งตามภาระงาน
ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เรื่อง การคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
ด่วนที่สุด ปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง
แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคอีโบลา (Ebola)
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล
จัดส่งแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ไฟล์นำเสนอและไฟล์วีดีโอบันทึกการประชุม ผ่านระบบ Web Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน UPDATE
ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำสั่ง คสช. เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การจัดทำเอกสารก่อหนี้ผูกพันค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ข่าวใหม่วันนี้

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล และนักทรัพยากรบุคคล
สรุปการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
เชิญลูกจ้างเข้าร่วมประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประชุมติดตามและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา
เชิญประชุมสมาคมหมออนามัย จ.น่าน
ด่วนมาก! ซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและตารางสอบ ODOD ปี ๒๕๕๘
ด่วนที่สุด สรุปข้อสั่งการประชุมติดตามสถานการณ์โรคอีโบลาและแนวทางการรับ ส่งผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ประชุมผ่าน VDO Conference
แจ้งกำหนดการเยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานห้อง Lab

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (4354)
ห้องย่อยวิชาการ เรื่อง "DRG กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฯ" ในการประชุมวิชาการประจำปี
โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ"
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (4288)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (4228)
ประชุมวิชาการเรื่อง "ทิศทางพยาบาลไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจรรยาบรรณวิชาชีพ"
อบรม เรื่อง "การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ"
เชิญประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนากฎหมายการแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์"
ขอเชิญประชุมเวที DHS นพ.วราวุธ ครั้งที่ 6
ประชุมนานาชาติ The First Inernational Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases
เลื่อนการประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย"
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3954)
การอบรมการเพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2
ประชุมวิชาการ ครบรอบ ๑๕ ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ข่าว 21/43 แฟ้ม

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

KM สุขภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงาน

โรงพยาบาล

สสอ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ