นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 9999
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1416614166141661416614166
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1360933136093313609331360933136093313609331360933
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 468468468
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

ข่าวด่วน/ปักหมุด

การประชุม กวป เดือน มกราคม 2558
ข้อมูลประกอบพิจารณา ขนาดของ รพ. เพื่อวางทรัพยากรให้เหมาะสม ตาม service plan จังหวัดน่าน ณ 19/01/2558
ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน
สำรวจชุมชนที่มีประชากรมากกว่าหรือเท่ากับ500คนและชุมชนที่มีประชากรมากกว่าหรือเท่ากับ1000คน
การพัฒนาผู้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระดับ รพ.สต.
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO)
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูล (OP/PP Individual data) ปี 2558
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม TAKIS CLIENT สำหรับสถานบริการ
ปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง

ข่าวใหม่วันนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager)
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและของขวัญปีใหม่2558
ร่าง พรบ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ด่วนที่สุด การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดน่าน
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ขอส่งข้อมูลการจัดสรรโควตา
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานบูรณาการ DHS - DC
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (497)
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (401)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (310)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทางจักษุเบื้องต้นสำหรับพยาบาลใน รพช.
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (291)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (258)
การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพราะทาง
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อมในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (128)

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตสุขภาพที่ 1

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กฎหมาย/นโยบาย

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ