นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เว็บไซต์เฉพาะกิจ

คู่มือเว็บไซต์

ผู้กำลังใช้งานเว็บ

มี 20 คนกำลังใช้งาน
สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 20
มีต่อ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 453453453
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1048310483104831048310483
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1277185127718512771851277185127718512771851277185
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 465465465
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)ข่าวด่วน/ปักหมุด

การชี้แจงแนวทางการจัดสรรตำแหน่งตามภาระงาน
เชิญประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนากฎหมายการแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์"
ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เรื่อง การคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการและความรู้แก่ พสช.
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโควตาภาคเหนือโครงการODOD ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด่วนที่สุด ปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง
แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคอีโบลา (Ebola)
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดในบุคลากรในสังกัด
จัดส่งแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ไฟล์นำเสนอและไฟล์วีดีโอบันทึกการประชุม ผ่านระบบ Web Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน UPDATE
ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำสั่ง คสช. เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การจัดทำเอกสารก่อหนี้ผูกพันค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่วันนี้

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานห้องปฏโิบัติการเทคนิคการแพทย์ประชุมผ่าน VDO Conference
แจ้งกำหนดการเยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานห้อง Lab
ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)และเงินรายได้สถานศึกษา ทุกตำแหน่ง
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์ ประกวดกลอน และประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ
การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์เข้ารับราชการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารประกอบการประชุมการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ผลการประกวด สสอ./รพ.สต. ดีเด่นภาคเหนือปี 2557
ความรู้เรื่องแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันสอบพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญประชุมเวที DHS นพ.วราวุธ ครั้งที่ 6
ประชุมนานาชาติ The First Inernational Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases
เลื่อนการประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย"
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3954)
การอบรมการเพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2
ประชุมวิชาการ ครบรอบ ๑๕ ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ขอเชิญประชุมการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนระดับชาติ 22 สิงหาคม 2557
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3702)
อบรมหลักสูตรอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายเทคโนโลยีและพลังงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "Rabies: A Continuous Challenge for Asian Community"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ NKC Annual Endoscopic Meeting 2014
ประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"
ประชุมวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตล้านนา 1 วันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 จ.เชียงใหม
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (3612)

ข่าว 21/43 แฟ้ม

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1
KM สุขภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงาน

โรงพยาบาล

สสอ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ