เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 169169169
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1126411264112641126411264
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1384259138425913842591384259138425913842591384259
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 467467467
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

ข่าวด่วน/ปักหมุด

หนังสือเชิญประชุม กวป เดือนมีนาคม 2558
แจ้งเลื่อนการประชุมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ด่วนที่สุด!! สำรวจความต้องการโควตาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุม กวป. เดือนกุมภาพันธ์ 2558
การชำระเงินโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
การอบรม “การให้รหัส และการประเมินตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการฯ ”
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) ปี 2558
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO)
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูล (OP/PP Individual data) ปี 2558
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม TAKIS CLIENT สำหรับสถานบริการ
ปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง

ข่าวใหม่วันนี้

การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติคามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ่มประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชฯ
แจ้งให้ทำสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
VDO ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญเร่งด่วน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สสจ น่าน 2558
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ตามประกาศ คสช.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขระบบสอบกลาง (Admissions)

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1617)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1570)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับระบบการแพทย์และบุคลากรการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (1371)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (1354)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (1353)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (1353)
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เวชปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
แจ้งแนวทางการาขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards
ขความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กฎหมาย/นโยบาย

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ