นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 3535
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1230123012301230
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1374225137422513742251374225137422513742251374225
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 467467467
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

ข่าวใหม่วันนี้

หนังสือเชิญประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2558 /วาระการประชุมและรายงานการประชุม กวป เดือน มกราคม
แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชน
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ขอเชิญลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สำรวจรายชื่อข้าราชการ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2563
กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ประจำปี 2558
บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือประเมินมาตรฐานห้อง Lab และห้อง X-ray

ประชุม/อบรม/สัมมนา

อบรมวิชาการโรคหัวใจในเด็ก เรื่อง "Nursing Management for Pediatric Heart Disease"
อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและรหัสหัตถการ ระดับ Advance
อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน"
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๕๘
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (1016)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (920)
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน
ขอเชิญประชุม service plan สาขาศัลยกรรม
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ การเตรียมพร้อมเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๘
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (882)

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตสุขภาพที่ 1

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กฎหมาย/นโยบาย

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ