นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 624624624
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1173611736117361173611736
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1330448133044813304481330448133044813304481330448
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 468468468
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวใหม่วันนี้

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขั้นตอนการเพิ่มรหัสวัคซีนสำหรับเด็กในระบบ บัญชี 4 ในโปรแกรม HOSxP_PCU
ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐเกี่ยวกับการขอประวัติการรักษาคนไข้
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการอบรม ๒๕๕๘
สำรวจความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
แจ้งการโอนเงิน ค่าบริการจัดการในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์
การจัดทีมหมอประจำครอบครัว(Family care team)เพื่อรองรับนโนบายของขวัญปีใหม่ 2558
แจ้งจัดสรรสำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2558
ติดตามการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2557

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6207)
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6176)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6126)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก เรื่อง Development & EQ
ขอเชิญบุคลากรอบรมการพยาบาลประคับประคอง ผสมผสานแพทย์ทางเลือก
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 27
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรของสถาบันบำราศนราดูร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรำลึก 10 ปี สึนามิภูเภ็ต

ข่าว 43 แฟ้ม

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล

ใบลาออก พกส.
แบบสัญญาศึกษาต่อ | ใบลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(แพทย์ ทันตแพทย์)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์ม ขอย้าย | ขอโอน | ขอลาออก
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ชำนาญงาน)
แบบนับเกื้อกูลสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงาน
แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
แบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 1

KM สุขภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงาน

โรงพยาบาล

สสอ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ