เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

รพ.เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แก้ไขประกาศเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบัญชี
ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคลังข้อมูลระดับจังหวัด
กำชับการรักษาความปลอดภัยของการอยู่เวรรักษาพยาบาล
การรายงานข้อมูลศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ(CMI)
แจ้งกำหนดการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ส่งแบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบใหม่)
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO)

ข่าวใหม่วันนี้

แจ้งระงับการรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกฯ ทางเว็บไซต์
โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง
รายงานการประชุม กวป. เดือนเมษายน 2558
แจ้งแผนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตใน รพ.สต.
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม
การจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมปี 2557-2558
ขอเชิญประชุม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการความขัดแย้ง
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ4/2558
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประชุม/อบรม/สัมมนา

เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการในชุมชนจังหวัดน่าน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2664)
ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรม
ขอเชิญประชุมเวชศาสตร์ครอบครัวครั้งที่ 2 โดยวิทยากร พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
อบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
อบรมการพยาบาลเด็กสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ประชุมวิชาการผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
อบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวินัยผู้บังคับบัญชา
ขอเชิญ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว 22 พ.ค.2558

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 2626
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 9151915191519151
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1405942140594214059421405942140594214059421405942
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 465465465
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)