เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ประกาศผลการประกวดเรียงความ อย.น้อย ประจำปี ๒๕๕๘
แผนการนิเทศงานคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
ระบบ eMail ภาครัฐทำการปรับปรุงระบบและเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน Mailbox ..โปรดอ่านโดยละเอียด!!!
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและมอบอำนาจการบังคับบัญชา
คำสั่งแต่งตั้งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและการมอบอำนาจฯ
เอกสารประกอบการอบรม "การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุฯ"
การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวใหม่วันนี้

แจ้งโอนเงินสนับสนุนการประชุมเพื่อพัฒนาทีมหมอครอบครัว จังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯและค่าตอบแทน
คู่มือ Primary GMP อยากได้ไม่ยาก
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4694)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4694)
ขอเชิญเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ ๑
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4563)
ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน เขตสุขภาพที่ 1
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เว็บไซต์กลุ่มงาน


KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1111
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1261012610126101261012610
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1450508145050814505081450508145050814505081450508
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 465465465
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)