เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 120120120
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 8937893789378937
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1394356139435613943561394356139435613943561394356
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 466466466
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ข่าวใหม่วันนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ
แจ้งโอนเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดเอดส์โดยความสมัครใจ
แจ้งโอนเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว ปี ๒๕๕๗
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานสาธารณสุข
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อ เข้ารับการอบรม "การให้รหัสโรคและการประเมินผลการตรวจสอบการให้รหัสโรคฯ"
ขอเชิญร่วมพิธีสงน้ำพระเถระชั้นผุู้ใหญ่ และพิธีสูมาการะวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2124)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2098)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2034)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2032)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1977)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1893)
อบรมหลักสูตร “นักเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข” ปีงบประมาณ 2558
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
เลื่อนการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1617)

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กฎหมาย/นโยบาย

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ