นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

การเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการใช้โปรแกรมการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบริการในโรงพยาบาล
การบริหารจัดการเขตสุขภาพ กำหนดเขตสุขภาพ และการมอบหมายงานในเขตสุขภาพ
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ลงเว็บไซต์ GIS Health
แจ้งจัดสรรสำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม งาน NCD 2558
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน และแผนงานโครงการบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และเป้าหมาย และ (ร่าง)ตัวชี้วัด องค์กรสาธารณสุขน่าน 2559
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ข่าวใหม่วันนี้

แจ้งผลการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ประจำปี 2558
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมและการให้โลหิตในผู้ป่วยและขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ซักซ้อมความเข้าใจในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ
การแบ่งเขตพื้นที่ในการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ซ้อมความเข้าใจการจัดหาพัสดุด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในการปฏิบัติตามหนังสือของ คกก.ว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเชิญประชุม กวป ประจำเดือนตุลาคม 2558
แจ้งโอนเงินงบเหมาจ่ายรายหัวฯ ให้แก่บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด สสจ.น่าน

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6322)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6246)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6201)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6196)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6077)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(6034)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5961)
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ประจำปี 2558
เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด สสจ.น่าน

ข่าว 43 แฟ้ม

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เว็บไซต์กลุ่มงาน

KM สุขภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1717
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1178311783117831178311783
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1490986149098614909861490986149098614909861490986
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 465465465
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

App ฝนหลวง
GIS บุคลากรสาธารณสุข
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ