นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เว็บไซต์เฉพาะกิจ

คู่มือเว็บไซต์

ผู้กำลังใช้งานเว็บ

มี 11 คนกำลังใช้งาน
สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 11
มีต่อ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 558558558
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1522815228152281522815228
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1318689131868913186891318689131868913186891318689
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 468468468
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

ข่าวใหม่วันนี้

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2557-2560
ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2557 - 2560
รับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ขอให้ส่งรายงานข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ
แจ้งผลการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตสุขภาพ
การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"
แจ้งการจัดสรรงบ OP/PP Performance งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลฯ
แจ้งโอนเงินฯ กองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.ธุรการ
ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯครั้งที่4/2557
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ความรู้เรื่องโรคตาแดง
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

แจ้งขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือส่งผลงานโปสเตอร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายสภาการพยาบาล ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายสภาการพยาบาล ประจำปี 2557
เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
ประกาศรับสมัครเผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัติ ประจำการศึกษา 2558
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (5862)
ประชุมเชิงปฎิบัติ เรื่อง กรอบแนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก : คุณภาพการพยาบาล
ประชุมวิชาการสัญจร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (5778)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2558
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (5738)
การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมงรุ่นพิเศษ รร.การแพทย์แผนไทยจันทนี จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ สัมนาวิชาการ เรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยเรื้อรัง
ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ ๙
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (5666)

ข่าว 21/43 แฟ้ม

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล

ใบลาออก พกส.
แบบสัญญาศึกษาต่อ | ใบลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(แพทย์ ทันตแพทย์)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์ม ขอย้าย | ขอโอน | ขอลาออก
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ชำนาญงาน)
แบบนับเกื้อกูลสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงาน
แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
แบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 1

นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 1

KM สุขภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงาน

โรงพยาบาล

สสอ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ