นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 2121
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 9905990599059905
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1343077134307713430771343077134307713430771343077
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 468468468
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ขอเชิญประชุม โครงการจัดงานเปิดตัว ทีมหมอครอบครัว ทั่วไทย คนไทยแข็งแรง
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
(ลาออก กบข.) การยื่นแบบแสดงความประสงค์ UNDO
(ลาออก กบข.) พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557
การพัฒนาผู้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระดับ รพ.สต.
(ลาออก กบข.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO)
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูล (OP/PP Individual data) ปี 2558
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม TAKIS CLIENT สำหรับสถานบริการ
ปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง

ข่าวใหม่วันนี้

ขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น
เชิญประชุม เจ้าหน้าที่ ร่วมงานกรีฑา อาวุโส
การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
การดำเนินงานทีมหมอประจำครอบครัว (Family Care Team) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558
การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอประจำครอบครัวจังหวัดน่าน
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2558
แจ้งการเข้าประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
การใช้ชุดทดสอบไอคิด I-KIT

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมกระชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6746)
ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น
ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6731)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6644)
เชิญประชุมสมาคมหมออนามัย จ.น่าน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6608)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6607)
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 1

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กฎหมาย/นโยบาย

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ